ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :081-738435
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง