[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
โรงพยาบาลยะหริ่ง ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่าน
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
ข้อมูลราชการ
Okvee Bootstrap sidebar menu

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ( 14/เม.ย./2563 )
    

เมื่อ วันที่ 10 เม.ย. 2563 #นพ. #สมชัย #พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการ รพ.ยะหริ่ง รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ดังรายนามต่อไปนี้
1. คุณพิศวรรณ ดัชนะพรกุล แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. : Alcohol pad 70%/50ห่อ
2. ร้านแสงฟ้า อ.เมือง ปัตตานี : ขนม Break/60ชิ้น
3. บริษัท ศิลป์ฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เขตยานนาวา กทม. : กล่องอะคลิลิคใสกันแพร่เชื้อ type1/1อัน
4. คุณภัสวลี นิติเกษตรสุนทร ถ.จรัญสนิทวงศ์ (41) บางกอกน้อย กทม. : Alcohol gel 200ml./24ขวด
5. คุณ ปัทมา สัมฤทธิ์ : Face shield/18ชิ้น
6. คุณมนัญชยา คูหะสุวรรณ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี : Goggle/4อัน, Face shield/20ชิ้น
7. คุณศรัณย์พร คล้ายกล่ำ : หมวกอาบน้ำตัวหนอน/100ชิ้น
8. ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี : Face shield อย่างหนา/20ชิ้น
9. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี : Face shield/30ชิ้น
10. องค์การเภสัชกรรม : Surgical mask/2500ชิ้น(50กล่อง)
11. ทพญ.นาริศา หีมสุหรี : ขนม break / 3000 บาท

โรงพยาบาลยะหริ่งขอขอบคุณทุกการสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

สำหรับหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ ทางโรงพยาบาลจะทำการจัดส่งในโอกาสต่อไป

#ในยามวิกฤติ_ขอบคุณธารน้ำใจที่หลั่งไหลจากทั่วประเทศ

รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ( 14/เม.ย./2563 )
    

เมื่อ วันที่ 9 เม.ย. 2563 #นพ. #สมชัย #พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการ รพ.ยะหริ่ง รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ดังรายนามต่อไปนี้
1. คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี : Mask ผ้าสาลูสีขาว/70ชิ้น
2. ร้านแสงฟ้า : ขนม Break/60ชิ้น
3. รายการข่าวสามมิติ ช่อง 3 : Coverall/10ชุด
4. คุณกิตติ-ลักษมณ์สุนีย์ ศิริประทุมมาศ บริษัทสมอทองการ์เม้นท์ จำกัด กรุงเทพ มอบผ่านร้านแสงชัย ภูษาภัณฑ์ ปัตตานี : Mask สีขาว/200ชิ้น
5. คุณจารุเนตร แววทองรักษ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี : Alcohol gel 3800ml./2แกลลอน, Alcohol spray 3800ml./1แกลลอน
6. คุณเกื้อการุณย์ ครูส่ง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ : 75% Ethanol 5litre/1ขวด (เภสัชฯ) , Alcohol spray5litre/2ขวด, Alcohol gel 5litre/1แกลลอน, Coverall size M/3ชุด size L/3ชุด, หมวก dispose/6ชิ้น, N95/10ชิ้น, Face shield/5ชิ้น
7. คุณลัคณาพร คงเจริญ (แหม่ม) บริษัท คอนกรีต เดคคอร์ไทยแลนด์ จำกัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร : Alcohol spray 75% 100ml./6ขวด, Filter mask/2ชิ้น, Face shield/4ชิ้น
8. คุณอรเพ็ญ สุขกิจประเสริฐ บริษัท เมเจอร์ แอดวานซ์ เทรดดิ้ง จำกัด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง : Face shield/60ชิ้น
9. คุณกนกรส ผลากรกุล ซ.ราชวิถี กทม. : Ethyl alcohol 70% 450ml./72ขวด (ฝ่ายเภสัชฯ)
10. บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด : เสื้อฝน(สีพื้น)/48ชุด, เสื้อฝนแบบเสื้อ+กางเกง/2ชุด
11. ด.ช.สิรดนัย เสถียรไทย บางกอกน้อย กทม. : Face shield/10ชิ้น
12. นพ.ศุภโชค มหาสุคนธ์ ญาติมิตร และจิตศรัทธา :
13. Kiosk Furniture Co.Ltd. Sainoi, Nonthaburi : ตู้ UV-C/1ตู้
14. มูลนิธิพุทธรักษา เขตคลองเตย กทม. : เสื้อฝน(สีพื้น)/100ชุด
15. คุณประภาพรรณ ปฐมอาทิวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา : ปรอทวัดไข้ digital (รักแร้)/
16. ไม่ประสงค์ออกนาม จาก อ.หาดใหญ่ : Face shield/100ชิ้น
17. ไม่ทราบผู้บริจาค (จ่าหน้าไม่ชัดเจน) : Alcohol gel 150ml./10ขวด

โรงพยาบาลยะหริ่งขอขอบคุณทุกการสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

สำหรับหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ ทางโรงพยาบาลจะทำการจัดส่งในโอกาสต่อไป

#ในยามวิกฤติ_ขอบคุณธารน้ำใจที่หลั่งไหลจากทั่วประเทศ

รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ( 14/เม.ย./2563 )
    

เมื่อ วันที่ 8 เม.ย. 2563 #นพ. #สมชัย #พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการ รพ.ยะหริ่ง รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ดังรายนามต่อไปนี้
1. คุณอภิรดี ดุรงค์พันธุ์ : Mask N95/2ชิ้น
2. คุณตี๋ Tel.086-7321887 : face shield/100ชิ้น, Alcohol gel 400ml./2ขวด, Alcohol gel 1000ml./1ขวด
3. ร้านแสงฟ้า อ.เมือง ปัตตานี : ขนม Break/60ชิ้น
4. คุณเกตน์สิรี พิรุฬห์เมธี หมู่บ้านกรีนวิลล์ กทม. : face shield/100ชิ้น
5. คุณนิจ ชัยชนะศักดิ์และเพื่อนๆ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ : face shield/50ชิ้น, ถุงเท้า size M/20ชิ้น,size L/20ชิ้น
6. คุณมาวาดะห์ อาลี อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี : Surgical mask 50ชิ้น/2กล่อง
7. วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี : กล่องอะคริลิคกันเชื้อ/3อัน, face shield/10ชิ้น, Alcoholgel ml.100/3ขวด
8. คุณวรางคณา ทัศนีพันธุ์ : face shield/35ชิ้น
9. คุณวรุบล พลไชย (ร้านเม็ดยา) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช : Mask ผ้า/100ชิ้น
10. คุณพัชรีวรรณ ทิวถนอม อ.สามพราน จ.นครปฐม : face shield/29ชิ้น
11. คุณสุพจน์ ธีระวัฒนชัย โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง พระราม 3 กทม. : Mask ผ้ามีใส้กรองได้/200ชิ้น
12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี : face shield/50ชิ้น, Alcoholgel แบบถุง1000ml./2ถุง

โรงพยาบาลยะหริ่งขอขอบคุณทุกการสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

สำหรับหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ ทางโรงพยาบาลจะทำการจัดส่งในโอกาสต่อไป

รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ( 14/เม.ย./2563 )
    

เมื่อ วันที่ 7 เม.ย. 2563 #นพ. #สมชัย #พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการ รพ.ยะหริ่ง รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ดังรายนามต่อไปนี้
1. คุณบุปผา มังดา สวนหลวง กทม. สนับสนุน กล่องอะคริลิคกันเชื้อ/2อัน
2. คุณประภัสร์ พลทอง สนับสนุน Alcohol gel 500ml./3ขวด
3. หจก.เอสพี เมดดิเทค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สนับสนุน ปรอท Infrared thermometer/1อัน
4. องค์กรทำดี (ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี) บางขุนเทียน กทม. สนับสนุน Coverall/5ชุด, ปลอกขา/5คู่
5. คุณกาญจนา ภัทรโชค / คุณอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, คุณวลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์ / คุณจิรยงค์ อนุมานราชธน, คุณวุ้น คุญว่าน บุษราตระกูล / ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา, คุณปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ / ครอบครัวปลื้มสำราญ สนับสนุน Face shield/150ชิ้น
6. ครอบครัวบุญสนอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, สามารถเอ็นจิเนียริ่ง อ.เมือง ปัตตานี สนับสนุน ชุดกาวน์กันน้ำ dispose(สีเขียว)/10ชุด
7. สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัดปัตตานี+รร.เอกชน สนับสนุน น้ำดื่ม/9โหล, Alcohol gel 300ml./4ขวด (สสอ.)
8. บริษัท ออพเท็ค จำกัด(คุณเกสินี Tel.081-4233117) อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สนับสนุน Face shield/200ชิ้น
9. บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ สนับสนุน Face shield/50ชิ้น
10. บริษัทจอย แอนด์ คอยน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด สนับสนุน กาแฟซอง Herbal coffee Pack10ซอง/10กล่อง, สบู่ก้อน Kristida/30ก้อน
11. เกรท วรินทร(นักแสดงช่อง3)+แฟนคลับ 097-2593641 , ช่อง 3 เคียงข้างคนไทย ฝ่าภัยโควิท (คุณผึ้ง 097-2593641) สนับสนุน Mask KN95 Pack10/5Pack, Face shield/7ชิ้น
12. คุณสุวัฒน์ ภูรยานนทชัย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี สนับสนุน เสื้อฝน(สีพื้น)/50ชุด
13. บริษัทเปโตร ไอที จำกัด เขตวังทองหลาง กทม. สนับสนุน Face shield/40ชิ้น
14. ร้านแสงฟ้า อ.เมือง ปัตตานี สนับสนุน กาแฟสำเร็จรูป/1Pack, โอวัลตินซอง/3Pack
15. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สนับสนุน กล่องอะคริลิคกันเชื้อ/1อัน, Face shield/225ชิ้น
16. ไม่ประสงค์ออกนาม สนับสนุน กล่องอะคริลิคกันเชื้อ/2อัน

โรงพยาบาลยะหริ่งขอขอบคุณทุกการสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

สำหรับหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ ทางโรงพยาบาลจะทำการจัดส่งในโอกาสต่อไป

รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ( 14/เม.ย./2563 )
    

เมื่อ วันที่ 8 เม.ย. 2563 #นพ. #สมชัย #พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการ รพ.ยะหริ่ง

รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ดังรายนามต่อไปนี้

1. บริษัทลีน่า พี.แอล.โฮม จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สนับสนุน Alcochol 75% 4litre/4แกลลอน
2. กองบุญอธิจิตตโพธิและประชาชนชาวไทย บ.ชูขวัญ เฟอร์นิช จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี สนับสนุน กล่องอะคริลิคกันเชื้อ/1อัน สนับสนุน กล่องอะคริลิคกันเชื้อ/1อัน
3. มูลนิธิเพื่อนทีวีบูรพา คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. สนับสนุน Alcohol gel 3500ml./รอจัดสรรจากจังหวัด สนับสนุน Alcohol gel 3500ml./รอจัดสรรจากจังหวัด
4. คุณสมชาย เล่งหลัก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สนับสนุน หมวกนิรภัย (สีเหลือง)+หน้ากาก/12ชิ้น
5. คุณศันสนีย์ เพ็ชรวงศ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี สนับสนุน Face shield/86ชิ้น
6. คุณปรางค์ทิพย์ คันทะมาลา อ.เมือง จ.พะเยา สนับสนุน Face shield/50ชิ้น
7. คุณจุลจิรา ธิรษิตกุล เทศบาลนครหาดใหญ่ สนับสนุน Face shield/50ชิ้น
8. คุณทองดี ผสมวงศ์ เขตวัฒนา กทม. สนับสนุน Face shield/30ชิ้น
9. มูลนิธิสุทธิคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สนับสนุน Face shield/30ชิ้น
10. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาขน) สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เขตจตุจักร กทม. สนับสนุน Face shield/100ชิ้น
11. ร้าน ช.บุญเจริญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี สนับสนุน เสื้อฝน (สีพื้น)/100ชุด
12. คุณจันทนี จิตสุทธิภากร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สนับสนุน Face shield/50ชิ้น
13. สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย ร่วมกับ มูลนิธิถ้ำจำปาอุปถัมภ์ จ.ลพบุรี สนับสนุน Alcohol 73% 1 litre/4แกลลอน
14. คุณหฤทัยย์ สนับสนุน เสื้อฝน(สีพื้น)/50ชุด, เสื้อฝนแบบเสื้อ+กางเกง/2ชุด
15. ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินทร สนับสนุน เครื่อง UVC สำหรับฆ่าเชื้อ
16. 1577 Home Shopping (พลังใจไทยแลนด์) เขตบางกะปิ กทม. สนับสนุน กล่องอะคริลิคกันเชื้อ/2อัน

โรงพยาบาลยะหริ่งขอขอบคุณทุกการสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

สำหรับหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ ทางโรงพยาบาลจะทำการจัดส่งในโอกาสต่อไป

รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ( 14/เม.ย./2563 )
    

1. นพ.อดุลย์ เร็งมา ผอ. รพ.ยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ สนับสนุน เสื้อกันฝน/12ตัว, Coverall/7ชุด, Face shield/50ชิ้น
2. คุณผกามาศ จิตสุข (ขนมเข่ง) กลุ่มปกป้องหมอปกป้องตนปกป้องชาติ เขตดอนเมือง กทม. สนับสนุน Coverall/10ชุด
3. คุณสุรภี สุจริตกุล เขตดุสิต กทม. สนับสนุน Face shield/42ชิ้น, N95/1ชิ้น
4. คุณเจมส์ จิรายุ โครงการช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัย Covid-19 สนับสนุน N95/50ชิ้น
5. บริษัทเณริ จำกัด เขตประเวศ กทม. สนับสนุน Alcohol gel 1000ml/5ขวด, Surgical mask (สีฟ้า)/200ชิ้น, Alcohol gelขวดเล็ก/100ขวด, Alcohol gel หลอด/200ขวด
6. ร้านทำฟัน ยูสมาย ปรีดี 33 เขตวัฒนา กทม. สนับสนุน Face shield/55ชิ้น
7. ชมรมรักษ์โรงเรียน สาธิตเกษตรฯ เขตจตุจักร กทม. สนับสนุน Face shield/30ชิ้น
8. คุณวิไล พึ่งสาย อ.เมือง จ.ชลบุรี สนับสนุน Face shield/30ชิ้น
9. บริษัทเลนส์ แอนด์ สมาร์ทคลาสรูม จำกัด (สบส) เขตบางแค กทม. สนับสนุน กล่องอะคริลิคกันเชื้อ/2อัน (lab 1)
10. คุณณัฐญา ชินพงสานนท์ เขตคลองเตย กทม. สนับสนุน Mask KN95/25ชิ้น
11. บริษัทฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ สนับสนุน Mask N95(รุ่น 900IV)/50ชิ้น
12. คุณวรรณา โกมินทร์ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ สนับสนุน กล่องอะคริลิคกันเชื้อสำหรับใส่Tube/1อัน (ER 1)
13. ห้างทองชัยสิน อ.เมือง จ.ปัตตานี สมทบซื้อปรอทวัดไข้/1000บาท
14. เดอะเบคเฮาส์ แอทปัตตานี สนับสนุน ขนมเบรค/20ชิ้น
15. นพ.ยา สารี คลินิกปาลัสการแพทย์ อ.มายอ จ.ปัตตานี สนับสนุน กล่องอะคริลิคกันเชื้อ/1อัน
16. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สนับสนุน กล่องอะคริลิคกันเชื้อ/1อัน, ปรอทวัดไข้แบบ scan หน้าผาก/1อัน, ปรอทวัดไข้/2อัน

โรงพยาบาลยะหริ่งขอขอบคุณทุกการสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

สำหรับหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ ทางโรงพยาบาลจะทำการจัดส่งในโอกาสต่อไป

รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ( 14/เม.ย./2563 )
    

เมื่อ วันที่ 2 เม.ย. 2563 #นพ. #สมชัย #พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการ รพ.ยะหริ่ง รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ดังรายนามต่อไปนี้
1. บ.อันดามันแพชชั่น จำกัด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต สนับสนุน Face shield/140 ชิ้น
2. สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย ร่วมกับ มูลนิธิถ้ำจำปาอุปถัมภ์ จ.ลพบุรี สนับสนุน ถุงมือ Dispose (M)/10 กล่อง
3. คุณสุภาณี วงษ์ดารา เขตสายไหม กทม. สนับสนุน Alcohol 75% Plus (V/V)/4 ขวด
4. ร้าน Lek&Lek1 สนับสนุน Surgical mask(สีขาว)/160ชิ้น
5. บ.เอ็กซ์เซล ซุปเปอร์แพค จำกัด อ.สามพราน จ.นครปฐม สนับสนุน Face shield/200ชิ้ น
6. บ.เบาะบาเบล จำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สนับสนุน ปลอกแขนหนัง/2 คู่, Face shield/8 ชิ้น
7. คุณ นิภารินธน์ กิ่งใบสมบูรณ์ เขตบางเขน กทม. สนับสนุน Alcohol gel (75.9%) 40ml./36ขวด
8. บ. เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สนับสนุน Alcohol gel 300ml./10 ขวด
9. บ.วังเภสัช ฟามาร์ซูติคอล จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สนับสนุน Alcohol gel 1000ml.+ขวดปั๊ม 500ml./2ขวด
10. สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุน Face shield/30 ชิ้น
11. แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ อ.ชะอำ จงเพชรบุรี สนับสนุน Face shieldแบบหมวก/100ชิ้น
12. คุณณัฐวุฒิ ชูจันทร์ สนับสนุน พลาสติกหุ้มรองเท้า/10คู่
13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (1) สนับสนุน Face shield/44ชิ้น
14. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (2) สนับสนุน ถุง (สำหรับทำปลอกขา)

โรงพยาบาลยะหริ่งขอขอบคุณทุกการสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

สำหรับหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ ทางโรงพยาบาลจะทำการจัดส่งในโอกาสต่อไป

รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ( 14/เม.ย./2563 )
    

เมื่อ วันที่ 1 เม.ย. 2563 #นพ.#สมชัย #พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการ รพ.ยะหริ่ง รับมอบสิ่งสนับสนุนจากบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ดังรายนามต่อไปนี้
1. คุณสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์/ณัฐพงศ์ โกวิทยานันต์ บจก.เซโต (ประเทศไทย) คลองสาน กทม. #สนับสนุน Mask 3M/16 ชิ้น
2. แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ บ้านเพชรบำเพ็ญ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี #สนับสนุน Mask ผ้าขาว/53ชิ้น, Mask ผ้าขาวสอดไส้กรอง/10ชิ้น, ถุงเท้าแบบพลาสติก/20คู่, Mask surgical สีฟ้า/50ชิ้น, ถุงมือ Dispose (M)/3กล่อง, Face shield/50ชิ้น
3. บจก.ยูไนเต็ด ทีพีอาร์ อ.บางบอน กทม. #สนับสนุน Face shield/30ชิ้น
4. คุณวรากุล กษิติประดิษฐ์ บ.ครีเอทีฟ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ สนับสนุน Mask KN95/10ชิ้น
5. คุณ กฤษฎา ลิมปนะเทอดไทย ร้านเกสรหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา #สนับสนุน Surgical mask/100ชิ้น
6. คุณชลธิดา ยุทธเสรี เขตบางนา กทม. #สนับสนุน Mask ผ้าสีดำ/20ผืน, Coverall(ชุดหมี)/3ชุด
7. ไอเดียดีพลัส จำกัด #สนับสนุน ปรอทวัดไข้แบบ Scan หน้าผาก/2 เครื่อง
8. ร้านสังกะสี อ.เมือง จ.ปัตตานี #สนับสนุน เสื้อฝน/400 ตัว
9. มูลนิธิฮิลาลอะฮ์มัร #สนับสนุน เสื้อฝน/30 ตัว
10. สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุ เขตดินแดง กทม. สนับสนุน เสื้อกันฝนสีขาว/100 ตัว
11. ร้านแสงฟ้า อ.เมือง จ. ปัตตานี สนับสนุน ขนมเบรค/60 ชิ้น

และ

12. ชมรมร้านยาจังหวัดปัตตานี มอบเงินสนับสนุนบัญชีรับบริจาคโรงพยาบาลยะหริ่ง 10,000 บาท (27 มี.ค. 2563)

โรงพยาบาลยะหริ่งขอขอบคุณทุกการสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

สำหรับหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ ทางโรงพยาบาลจะทำการจัดส่งในโอกาสต่อไป

ประกาศเจตนารมณ์ “ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ” ( 16/มี.ค./2563 )
    

วันที่ 19 ธ.ค..62
  นายแพทย์สมชัย  พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง พร้อมด้วยบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์ "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)"ประจำปี 2563   การดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ตาม มาตรการ 3 ป 1 ค ( ปลูกจิตสำนึก  ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย )  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลยะหริ่ง

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ( 24/ม.ค./2563 )
    

20 มกราคม 2563 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 -> [จำนวน 43 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 >>